Privacyverklaring
 

Vercruysse bvba hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vercruysse bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Vercruysse bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vercruysse bvba en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vercruysse bvba heeft verstrekt. Vercruysse bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsgegevens
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Vercruysse bvba uw persoonsgegevens verwerkt
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
  • Voor het versturen van direct marketing aan actieve klanten over onze producten (gerechtvaardigd belang).
  • Het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen.

Hoe lang en waar worden deze gegevens bewaard
Vercruysse bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bij. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen en beveiligd relatiebeheersysteem.

Gegevens delen met anderen
De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Vercruysse bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen websitebezoek
Op de websites van Vercruysse bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Vercruysse bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vercruysse.be samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Vercruysse bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Vercruysse bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Vercruysse bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vercruysse bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Vercruysse bvba via

info@vercruysse.be
Vercruysse bvba
Dampoortstraat 8-10
9000 Gent
Tel.: 09 225 49 63

Klachten of meldingen
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommision.be)

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.   Meer informatie   Akkoord